ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: TMILL ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณณัฐพงษ์ สุตระ ผู้จัดการส่วนงานธุรการบุคคล และ ผู้ช่วยส่วนตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เป็นตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งมอบผ้าปิดจมูกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน โดยในการนี้ได้ทำการชี้แจงมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือ โควิด-19 ของบริษัทฯ และมาตราการต่างๆ จากทางภาครัฐ รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เพื่อให้พนักงานได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันเฝ้าระวังตนเองและบุคคลใกล้ชิด ทั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าที่ผลิตออกมาจากทางบริษัทฯ มีความปลอดภัยและมีมาตราฐานการป้องกันเป็นอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง