ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TMILL ปลื้มเป็นโรงงานโม่แป้งสาลีแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง ระบบ ISO14001:2015 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เลขานุการบริษัทพร้อมด้วยพนักงานของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่บริษัทเป็นโรงงานโม่แป้งสาลีแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบ ISO14001:2015 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากทางบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการรับรองระบบมาตรฐานสากล

ทั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจที่ว่า “เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทยึดถือและปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง อนึ่งสำหรับรูปภาพนี้ทางบริษัทได้ถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19

สำนักงาน : 90/9 หมู่ 1
ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 02-017-9999 โทรสาร : 02-017-9999 ต่อ 111 หรือ 222

Office: 90/9 Moo 1 Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng,
Samutprakarn 10130 Tel: 02-017-9999  Fax: 02-017-9999 Ext.
111 or 222

Website: www.tmill.co.th