ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยเบฟ& GCGroup ผนึกกำลัง กู้วิกฤต COVID-19 ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000ขวด ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000ขวด

ไทยเบฟ และGC Group สานพลังร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ภายใต้ แบรนด์เจลโค (GelCo) ที่ผ่านมาตรฐาน อย.โดย GC Groupสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ผลิตได้ในประเทศลดการนำเข้า ส่วนไทยเบฟสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000ขวด มอบให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นนักรบด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

นับเป็นการสานพลังความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง2 บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ที่ต่างก็เป็นองค์กรที่ถูกจัดอันดับให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ GC Group ที่ได้ผนึกกำลังกันออกมาร่วมกู้วิกฤต COVID-19 ด้วยการสนับสนุน Ethyl Alcohol 72% ในรูปแบบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับพกพา ขนาด 50 ซีซี จำนวน 1,000,000 ขวด เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขแจกจ่ายไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทั่วประเทศ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุขุม กาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ GC Group

การรับมอบครั้งนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า
“ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากให้ทุกส่วนร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจาก COVID-19ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000,000 ขวดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.ทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และอย่างปลอดภัย”

คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาความเป็นเลิศ (Executive Vice President Center of Excellence) และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า “กลุ่ม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 เป็นอย่างยิ่ง และได้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังจะเห็นได้ว่าไทยเบฟได้มีการส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุข 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของแอลกอฮอล์ ได้มีการส่งมอบไปแล้วกว่า 6 แสนลิตร ที่ยังไม่รวมถึงความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ที่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมอบเงินบริจาค มอบอาหารและน้ำดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

สำหรับครั้งนี้เป็นการมอบEthyl Alcohol 72% ในรูปแบบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับพกพา ขนาด 50 ซีซี จำนวน 1,000,000 ขวดเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจกจ่ายไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกันกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Groupซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้มีการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาความยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ไทยเบฟ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ต่างได้รับการจัดอันดับเป็น World Industry Leaders Down Jones Sustainability Indices (DJSI) มาร่วมในการสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะร่วมกันกู้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ และเอกชนที่จะบรรลุเป้าหมายแห่งความยั่งยืนขององค์การสหประชาติ ในข้อ 3.Good Health and Well-beingการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งทั้ง ไทยเบฟ และ GC Group การร่วมมือครั้งนี้ก็ถือว่าสิ่งสำคัญคือวัตถุดิบที่ได้จากการผลิตของทั้งสองบริษัท มาร่วมกันประกอบเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งการส่งมอบในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราสามารถที่จะทำให้พี่น้องอสม.ทุกคนมั่นใจว่าได้ใช้ของที่มีคุณภาพ และปลอดภัยในการที่จะเข้าไปดูแลชุมชนต่างๆ และในฐานะตัวแทนคนไทยทุกคน ผมต้องขอเรียนว่าเรารู้สึกภูมิใจ และขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์มที่ได้ทุ่มเทต่อสู้วิกฤติในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย และเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว”

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Groupกล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ GC ที่จะเป็นบริษัทผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ในระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้จับมือร่วมกับ กลุ่มบริษัทไทยเบฟ พันธมิตรคู่ค้ารายสำคัญของ GC ทั้งด้านกลยุทธ์ (Strategic Partner) และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน(Sustainability) จัดทำเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์เจลโค GelCoโดย GC สนับสนุนวัตถุดิบหลักสำคัญ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการช่วยให้อนุภาคไอออนนาโนยึดเกาะกับผิวหนังของคน ทำให้คงประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อได้ยาวนาน และ กลีเซอรีน (Glycerine) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มายังต่อเนื่องนับจากเกิดวิกฤต ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อดูแลป้องกันบุคลกรทางการแพทย์ อาทิ เสื้อกาวน์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ตู้ฆ่าเชื้อโควิเคลียร์ หน้ากากอนามัยป้องกันใบหน้า (Face Shield) เป็นต้น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ 77 จังหวัด กว่า 900 โรงพยาบาลและสถานพยาบาล

นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมผนึกกำลังด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสCOVID-19ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ซึ่งช่วยดูแลประชาชนในชุมชนให้ปฏิบัติตามระเบียบ ให้อยู่ในมาตรการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ส่งผลให้ ณ ขณะนี้ ประเทศไทยมีการดูแลและควบคุมผู้ติดเชื้อโควิด-19ได้ดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19ให้ได้เร็วที่สุด