ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดเผยรายงานชี้บริษัทอุตสาหกรรมอาหารรายใหญ่ ไม่ตระหนักเรื่องสวัสดิภาพสัตว์

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) และ Compassion in World Farming ได้ออก รายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจในด้านสวัสดิภาพของสัตว์ Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) ฉบับล่าสุดที่เผยให้เห็นถึง บริษัทอุตสาหกรรมอาหารรายใหญ่ระดับโลกยังขาดมาตรฐานในการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์     รายงานฉบับนี้แสดงถึง บริษัทอุตสาหกรรมอาหารที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือยังไม่ตะหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ซึ่งต่างจากบริษัทระดับชุมชนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ รายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจในด้านสวัสดิภาพของสัตว์ Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) ฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) และ Compassion in World Farming โดยเป็นการจัดอันดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มในบริษัทอุตสาหกรรมอาหารกว่า 150 แห่งทั่วโลก โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ระดับที่ 1 เป็นระดับสูงสุด แสดงให้เห็นถึง ความเป็นผู้นำในด้านสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม และระดับที่ 6 เป็นระดับต่ำสุด แสดงให้เห็นถึง การยังไม่ได้ตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์ในด้านที่ของปัญหาทางธุรกิจ     ในรายงานเผยให้เห็นว่าบริษัทระดับโลก McDonald’s, Starbucks และ Subway เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่ได้แสดงถึงการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใดๆ จากการจัดอันดับตั้งแต่ปี 2555 ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทอุตสาหกรรมอาหารกว่า 64% ที่ถูกประเมินให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ระดับที่ 3 และมีบริษัทอุตสาหกรรมอาหารเพียง 4% เท่านั้นที่มีความมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการกักขังหรือเลี้ยงสัตว์ในระบบปิด    

ในขณะที่หลายๆบริษัทอุตสาหกรรมอาหารที่ยังไม่มีความคืบหน้า มีเพียง 63% ที่มีความคืบหน้าบางอย่างที่สามารถอธิบายวิธีที่พวกเขาจะตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานด้านสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์มของซัพพลายเออร์ จากการสำรวจในรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจในด้านสวัสดิภาพของสัตว์ ในปี 2019 (BBFAW’s 2019) และจากการสำรวจนักลงทุน แสดงให้เห็นว่า 79% ของลูกค้ามีความสนใจในด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่จะมาเป็นตัวหลักในขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่กว่า 82% ของนักลงทุนมองว่าสวัสดิภาพสัตว์เป็นความเสี่ยงในการลงทุน โดยมีหลายบริษัทอุตสาหกรรมอาหารเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ความสนใจของผู้บริโภคและแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นกับบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ที่จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้บริษัทอุตสาหกรรมอาหารเล็งเห็นถึงความใส่ใจในด้านสวัสดิภาพสัตว์ และนั้นเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมบริษัทอุตสาหกรรมอาหารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกหลายๆแห่ง ที่กำลังแสดงถึงความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงานของบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนามาตรฐานให้ดีขึ้นในปีต่อๆ ผลจากรายงานพบว่ามี 30 บริษัทอุตสาหกรรมอาหารจะได้ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามในรายงานยังกังวลความคืบหน้านี้ยังช้าเกินไปสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมอาหารเกือบ 40% ที่ปรากฏอยู่ใน 2 ลำดับล่าง บริษัทเหล่านี้ให้ข้อมูลเพียงเล็กน้อย หรือไม่ให้ข้อมูลเลยว่า พวกเขาจัดการความเสี่ยงอย่างไร และมีความเกี่ยวข้องกับด้านสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มอย่างไร    

Steve McIvor ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า “แม้ว่าขบวนการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์จะเริ่มดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังจำเป็นต้องทำงานให้มากขึ้นกว่านี้ เพราะยังพบการดูแลสัตว์ที่ไม่เหมาะสมจำนวนหลายพันล้านตัวในฟาร์ม ไม่เพียงก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากต่อสัตว์ แต่ยังทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอีกด้วย สัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้รับการเลี้ยงอย่างโหดร้ายและทรมานมานานแล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ และเป็นเครื่องชี้นำให้เห็นว่า บริษัทใดเป็นผู้นำและบริษัทใดเป็นผู้ล้าหลัง”    

“ผู้ผลิตอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และกลุ่มร้านอาหาร หากเพิกเฉยต่อความต้องการของผู้บริโภค ก็จะเป็นความเสี่ยงของธุรกิจ จากข้อมูลในรายงานนี้ เราจะสามารถเปิดเผยว่าใครเป็นผู้นำในด้านสวัสดิภาพสัตว์และผู้ล้าหลังในด้านสวัสดิภาพสัตว์ และแสดงถึงความไม่ตระหนักต่อความโหดร้ายของสัตว์ ในรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจในด้านสวัสดิภาพของสัตว์ (BBFAW) มีหลักการและวิธีในการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลด้านสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ง่ายกว่าการอ่านรายงานประจำปีของบริษัทต่างๆ

เพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสวัสดิภาพสัตว์”

Philip Lymbery ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Compassion in World Farming กล่าวว่า “ในช่วงแปดปีที่ผ่านมาการจัดอันดับโดยเปรียบเทียบ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกให้นำนโยบายใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไปใช้จริง ตอนนี้ความรับผิดชอบอยู่กับบริษัทอุตสาหกรรมอาหารที่จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในการดำเนินงานตามนโยบายเหล่านั้น อย่างเช่น ทำให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อาหารที่ไม่มีการกักขังสัตว์นั้นเหมาะสม ตรงกั้บวัตถุประสงค์และมีการส่งมอบตามเวลา”    

Nicky Amos ผู้อำนวยการ Business Benchmark on Farm Animal Welfare กล่าวว่า “จากผลการวิจัยในปี 2562 แสดงให้เห็นว่ารายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจในด้านสวัสดิภาพของสัตว์ (BBFAW) ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสวัสดิภาพสัตว์ จำนวนของบริษัทอุตสาหกรรมอาหารที่เพิ่มขึ้นที่ กำลังใช้เกณฑ์มาตรฐานประจำปีเพื่อผลักดันการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดเผย    

อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อให้ประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเป็นหลักการสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก”    

“ในปี 2562 ความสนใจของผู้บริโภคและนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นกับผู้ผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส่งสัญญาณว่า “กระแสการเปลี่ยนแปลง” สำหรับการขับเคลื่อนด้านสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม บริษัทอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่แสดงความรับผิดชอบในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม จะโดนตรวจสอบจากลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ นักลงทุน และผู้บริโภค อย่างเข้มงวด”

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.WorldAnimalProtection.org/BBFAW