ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“ประภัตร” เตรียมจับมือภาคเอกชน เสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบโนบายการทำงานแก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ  รองอธิบดีกรมการข้าว นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายประภัตร เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทจะต้องขยายปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้น เนื่องจากในขณะนี้สามารถผลิตได้เพียง 4,200 ตัน/ปี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดความชื้น ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการอบ ดังนั้นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทควรจับมือกับโรงสี ให้มามีส่วนช่วยในกระบวนการอบเมล็ดพันธุ์ข้าว  ซึ่งโรงสีเองมีเทคโนโลยีที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการดังกล่าว ที่จะช่วยลดระยะเวลาการอบ และส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 160,000 ตัน/ปี ได้