ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“ประภัตร” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.นครนายก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก    

ในการนี้ นายประภัตร ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็น และปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้กำลังใจในการทำงาน อีกทั้งได้ให้แนวทางปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและลูกจ้างภายในศูนย์ฯ    

นายประภัตร เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เป็นศูนย์ที่มีขนาดเล็ก และเพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ อีกทั้งยังตั้งอยู่ห่างจากศูนย์ข้าวชุมชน จึงทำให้การประสานงานร่วมกับภาคชุมชนและเกษตรกรยังมีความยากลำบาก ดังนั้นจึงขอให้ทางศูนย์ฯ ได้พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร ให้มีความชำนาญทั้งด้านงานผลิตและด้านพื้นที่ ให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่และสามารถขยายปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ