ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับช่วงฤดูฝน

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ประมาณกลางเดือน พ.ค. 63 จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน สำนักการระบายน้ำ จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน โดยจัดลำดับความสำคัญและคำนึงถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำรอการระบาย แบ่งออกเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ตลาดสด และย่านเศรษฐกิจการค้า ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ต้องล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในทุกปี ส่วนพื้นที่รองลงมา เช่น บ้านพักอาศัยไม่หนาแน่น ชานเมือง จะล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำปีเว้นปี หรือปีเว้นสองปี ขึ้นอยู่กับปริมาณตะกอนดินในท่อระบายน้ำที่มีการตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตทุกปี นอกจากนั้น ยังได้เตรียมความพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมเข้าพื้นที่ก่อนที่ฝนจะตก ขณะฝนตก และหลังฝนหยุดตก

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2563 กทม. กำหนดเป้าหมายดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ความยาวทั้งสิ้น 3,131,304 เมตร ซึ่งปัจจุบันสามารถล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำไปแล้ว จำนวน 2,591,107 เมตร คิดเป็นร้อยละ 82.75 คาดจะแล้วเสร็จตรงตามแผนที่กำหนดในช่วงสิ้นเดือน พ.ค. 63 อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษขยะหรือวัสดุสิ่งของลงในท่อหรือตระแกรงระบายน้ำ หากได้รับความร่วมมือที่ดีจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคอีกด้วย