ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: 4 แบงก์ใหญ่ร่วมขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. กับโครงการอนุรักษ์ป่าแห่งแรกของโลก

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ร่วมแถลงการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ (Green Bonds) สำหรับโครงการอนุรักษ์ป่าที่ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกของโลก โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กำหนดการเสนอขายช่วง 20-23 กรกฎาคม 2563 นี้ หวังเดินหน้าธุรกิจควบคู่การสานพลังสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

เรียงลำดับผู้บริหารจากซ้ายไปขวา

  1. นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  2. นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์
  3. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  4. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  5. นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
  6. นายกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย