ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: TOG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการบริษัท นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น พร้อมชี้แจงแผนการดำเนินงานในปี 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องออพติกแกลลอรี่ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)