ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: MMP CORP. มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

นายสุพจน์  หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา และสวัสดิการของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องทุกปี ทุกสาขาทั่วภูมิภาค รวม 250ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563  ที่ผ่านมา