ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว : TMILL ปลื้มได้รับประกาศเกียรติคุณกิจกรรม ZERO ACCIDENT 2563

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฐพงษ์ สุตระ ผู้ช่วยส่วนตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการส่วนงานธุรการบุคคล บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ในฐานะตัวแทนองค์กรเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณระดับต้นปีที่ 1 (ทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน จำนวน 489,224 ชั่วโมง ใน 1 ปี) ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ หรือ ZERO ACCIDENT CAMPAIGN ประจำปี 2563 โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก พลเอกอภิชาติ แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานในพิธีและผู้มอบประกาศเกียรติคุณ ณ

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ทั้งนี้การได้รับประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานที่ บริษัทฯ ได้ยึดถือและสนับสนุนส่งเสริมเสมอมา