ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้บริหาร STI บรรยายพิเศษโครงการออกแบบและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ให้ มทร.

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรมโครงการเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิศวกร ช่างเทคนิคให้มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และการบริหารจัดการงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการระดับกลางและระดับใหญ่ที่จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพต่อไป ในระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.วรางคณา นิ่มเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก