ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

AKP จัดตู้ปันสุขเติมน้ำใจให้ประชาชนช่วง “วิถีชีวิตแบบใหม่”

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP นำทีมโดย คุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ แท็คทีมเพื่อนพนักงานบริษัทฯ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมจัดตู้ปันสุขเติมน้ำใจให้ประชาชนในช่วง “วิถีชีวิตแบบใหม่” หรือ New Normal เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยล่าสุดได้ร่วมมือร่วมใจจัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขให้ประชาชนได้นำไปใช้ในชุมชนวัดแพรกษา, ชุมชนซิตี้วิลเลจ และชุมชนวัดโสธรนิมิตร จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้