ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การบินไทยรับคนไทยจากจีน กลับบ้าน ครั้งที่ 3 จากอินเดีย ครั้งที่ 1 และจากไต้หวัน ครั้งที่ 8

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน กลับบ้าน เป็นครั้งที่ 3 จากเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย เป็นครั้งที่ 1 และจากไทเป ไต้หวัน เป็นครั้งที่ 8 โดยให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยไว้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เที่ยวบินที่ ทีจี 8095 เส้นทาง กวางโจว-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 12 คน ออกเดินทางจากกวางโจว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.10 น. ในวันเดียวกัน
  • เที่ยวบินที่ ทีจี 8093 เส้นทาง เจนไน-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 59 คน ออกเดินทางจากเจนไน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. ในวันเดียวกัน
  • เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 239 คน ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.20 น. ในวันเดียวกัน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย การบินไทยมีความยินดีและพร้อมเสมอในการปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยความอบอุ่นและปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน