ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

BAM ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ BAM