ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การบินไทยรับคนไทยจากมาเลเซีย ครั้งที่ 1 ฮ่องกง ครั้งที่ 7 ฝรั่งเศส ครั้งที่ 3 และเยอรมนี ครั้งที่ 7 กลับสู่ประเทศไทย

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจำนวน 4 เที่ยวบิน จากมาเลเซีย ฮ่องกง ฝรั่งเศส และเยอรมนี ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 29 กันยายน -1 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

 1. เที่ยวบินที่ ทีจี 416 เส้นทาง กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 81 คน
  ออกเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.20 น. (เวลาท้องถิ่น)
  ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.30 น. ในวันเดียวกัน
 2. เที่ยวบินที่ ทีจี 607 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 106 คน ออกเดินทางจากฮ่องกง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 20.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.05 น. ในวันเดียวกัน
 3. เที่ยวบินที่ ทีจี 933 เส้นทางปารีส-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 137 คน ออกเดินทางจากปารีส วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 21.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.35 น.
 4. เที่ยวบินที่ ทีจี 923 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 291 คน
  ออกเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 20.40 น. (เวลาท้องถิ่น)
  ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2563

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย การบินไทยมีความพร้อมเสมอในการปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้านอย่างต่อเนื่องในทุกเที่ยวบิน