ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

SVL Group ร่วมทำบุญ กว่า 120,000 บาท ทอดกฐิน 22 วัด ในบางสะพาน

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group สืบสานงานประเพณีทอดกฐิน ร่วมงานบุญใหญ่กับชุมชนบางสะพานต่อเนื่องทุกปี คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อนุมัติงบประมาณ 120,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี รวม 22 วัด ในพื้นที่ 7 ตำบล คือ ต.แม่รำพึง ต.กำเนิดนพคุณ ต.ร่อนทอง ต.พงศ์ประศาสน์ ต.ทองมงคล ต.ธงชัย และ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์