ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงสถานการณ์อ่างเก็บน้ำหินตะโง่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเตรียมเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างทันท่วงที

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศไทย ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำเซาะด้านข้างบริเวณรอยต่อของทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำหินตะโง่ ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จนเกิดความเสียหายแต่มิได้ไหลล้นข้ามทำนบดินแต่อย่างใด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว และหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

 “จากสถานการณ์ดังกล่าว ปริมาณน้ำประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านลำประโคน เขตเทศบาลตำบลลำนางแก้ว จำนวนประมาณ 40 ครัวเรือน ในช่วงเวลาประมาณ 18.00 - 21.00 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ซึ่งทางอำเภอ ปักธงชัยได้แจ้งเตือนล่วงหน้าให แก่ประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำบริเวณบ้านลำประโคน บ้านโนนสำโรง เทศบาลตำบลลำนางแก้ว ให้ขนของขึ้นที่สูง ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยปริมาณน้ำไหลหลากดังกล่าวจะไหลลงไปรวมกับลำน้ำลำพระเพลิง แต่จะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง” ดร.ทองเปลว กล่าว

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำหินตะโง่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็น โครงการชลประทานขนาดเล็กเดิม ก่อสร้างโดยโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณก่อสร้าง 3,547,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2530 มีความจุเก็บกัก 0.48 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 500 ไร่ ได้ทำการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อปี 2546  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการปรับปรุงโดยการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 3 เมตร บนอาคารรางระบายน้ำฉุกเฉินเดิม และเสริมความสูงทำนบดินอีกประมาณ 2 เมตร ทำให้อ่างเก็บน้ำมีความจุ เก็บกักใหม่หลังปรับปรุงเป็น 1.20 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อปี2558