ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สนพ.มหาสารคามมอบป้ายศูนย์ทดสอบในการส่งเสริมเครือข่าย

นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานและดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับนักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีนายทองจันทร์ ประทุมโฉม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน