ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ศศินทร์จัดสัมมนา “Investing in Startups to Impact the SDGs”

ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability&Entrepreneurship Center) จัดสัมมนาหัวข้อ "Investing in Startups to Impact the SDGs" โดย Dominic Mellor (โดมินิค เมลเลอร์) PRINCIPAL INVESTMENT SPECIALIST,ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) เป็นวิทยากรบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ คุณโดมินิค มีความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีแถบเอเชียโดยมีมูลค่าการลงทุน 60 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม เวลา 18.00-20.30 น. ห้อง 522 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ HTTPS://TINYURL.COM/SUNDOWNEROCT20