ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กทม.ซ่อมแซมแก้ไขผิวจราจรชำรุดในเขตราชเทวี

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์วิธีการซ่อมแซมผิวจราจรในพื้นที่เขตราชเทวี โดยนำยางมะตอยมาราดทับ และไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนว่า สำนักงานเขตราชเทวี ได้ตรวจพบผิวจราจรบนถนนราชวิถี บริเวณซอยราชวิถี 3 ซอยราชวิถี 13 และซอยราชวิถี 18 หน้าวัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) มีสภาพชำรุด จึงจัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วน (หน่วยเบสท์) ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดด้วยแอสฟัสต์สำเร็จรูป และใช้เครื่องตบแบบสปริงเล็กบดทับให้เรียบแน่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นการชั่วคราว ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักการโยธา ดำเนินการซ่อมแซมแบบถาวรแล้ว

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธาได้รับการประสานจากสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อขอสนับสนุนเครื่องจักร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสำนักการโยธา โดยศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความสะดวก และสัญจรได้อย่างปลอดภัย