ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โทลล์เวย์ บริจาคสมุด Green Way ให้ รร.มูลนิธิเด็ก

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.อัจฉรา เจริญพร (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนายจักกฤช ทองนาคะ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ/นักลงทุนสัมพันธ์, นายนพพล โพธิ์ขี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) ร่วมกับคณะผู้ใช้ทางที่ได้ร่วมกิจกรรม Tollway Rally Thank you User 2020 เดินทางไปบริจาคสมุด Green Way ซึ่งรีไซเคิลจากใบเสร็จค่าผ่านทางให้กับโรงเรียนมูลนิธิเด็ก จำนวน 500 เล่ม เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของเด็กๆ ต่อไป