ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ … อบรมฟรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ" ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับ เมล็ดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ วิธีการชงกาแฟ และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์การบริหารร้านกาแฟในยุคปัจจุบัน

อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 20 คน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกด้วยตนเอง ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

หรือลงทะเบียนผ่าน Google Form ได้ที่
https://forms.gle/CYvecrhnXfUbcefY8