ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สพร.9 พิษณุโลก ร่วมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ราชสักการะสมเด็จย่าๆ ของแผ่นดิน”

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พร้อมด้วยนางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก นำคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ราชสักการะสมเด็จย่าๆ ของแผ่นดิน" เพื่อเป็นการชี้นำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของทุกปีเป็นวันสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ เรียกว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

โดยจัดให้มีกิจกรรม ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณริมแม่น้ำแควน้อย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก