ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สนพ.มุกดาหาร ออกลุยตรวจไซต์งานก่อสร้าง ตาม พรบ.ส่งเสริมฯ

นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหา (สนพ.มุกดาหาร) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกตรวจ ครั้งที่ 2/2564 ณ บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น โรงพยาบาลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกำลังอยู่ในการ ดำเนินก่อสร้างโดยบริษัทสุทัศน์วิศวการ(1994) จำกัด ได้มีการตรวจสอบช่างและวิศกรที่รับผิดชอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเป็นการให้คำแนะนำและป้องปราม แด่ผู้ที่ปฎิบัติงานในด้านไฟฟ้าอาคารที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ยังไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง