ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พร้อมช่วยทุกเมื่อ กปภ. ส่งมอบน้ำสะอาดให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุท่อก๊าซระเบิด

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดย กปภ. เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาบางคล้า ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.และน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ท่อก๊าซระเบิดในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยม กปภ. "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน" มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากสถานการณ์ท่อก๊าซระเบิด ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ทรัพย์สินของประชาชน หน่วยงานราชการรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย ซึ่ง กปภ. ได้ติดตามสถานการณ์และตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงได้จัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำประปาไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ทั้งนี้ กปภ. ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยทุกท่าน และพร้อมให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนทุกเมื่อ หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662