ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

AKP ต่อยอดกิจกรรม “คัดแยกขยะก่อนทิ้ง”

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP นำทีมโดยคุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ แท็คทีมพนักงานบริษัทฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรม "คัดแยกขยะก่อนทิ้ง" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมานานร่วม 6 ปี เพื่อสร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขยะอันตรายภายในครัวเรือน พร้อมทั้งรับแลกขยะพิษอันตรายจากครัวเรือนกับอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ไข่ไก่, โจ๊ก, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อนำขยะพิษมากำจัดอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพจิตและชีวิตที่ดีขึ้น ห่างไกลจากโรคภัยและอันตรายจากสารพิษและสารเคมีต่างๆ ณ ชุมชนคลองหัวลำภู จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้