ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

AKP รับกำจัดขยะในโครงการ care the whale “ขยะล่องหน”

คุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP จัดทีมพนักงานบริษัทฯ เข้ารับกำจัดขยะจากผู้ประกอบการ 14 รายบนถนนรัชดาภิเษก ในโครงการ care the whale "ขยะล่องหน" เพื่อพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ โดยสร้างเครื่องมือกลาง Care the whale Calculator เพื่อช่วยในการออกแบบและวางแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล รวมถึงการพัฒนาหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และต่อเชื่อมเครือข่ายองค์กรนอกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ล่าสุดได้เข้ารับขยะจากโรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ตึกเมืองไทยประกันชีวิต, ตึก IDE, The street และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดสร้างโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายให้เป็นไปอย่างถูกวิธีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย