ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สพร. 17 ระยอง เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม แรงงานนอกระบบ

ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับแรงงานนอกระบบ ในสาขาอาชีพ การทำพวงรีดงานพิธี (18 ชั่วโมง) จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบให้ดีขึ้นต่อไป ณ วิสาหกิจระเวิง อ.ปลวกแดง