ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝือแรงงาน สาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 18 - 19 และ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 26 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี