ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ CSR “Ocean Life & Hospital สานฝันให้น้อง”

รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ร่วมกิจกรรมกับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโครงการ CSR "Ocean Life & Hospital สานฝันให้น้อง" โดยร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ปลูกต้นไม้ มอบอุปกรณ์การเรียน และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับโรงเรียนบ้านพุเตย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา