ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สนพ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม “งานนัดพบแรงงาน Co-Payment “

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี "งานนัดพบแรงงาน Co-Payment " วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานมีบริการแนะแนวเส้นทางอาชีพสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าในด้านการงาน