ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ม.ธาตุพนมเข้าหารือ สนพ.มุกดาหาร เตรียมฝึก นศศ

26 พ.ย.2563 เวลา 14.00 น. ผู้บริหารวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านทักษะ/ความสามารถของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร