ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือช่างเชื่อมให้ได้มาตรฐานเตรียมการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 รุ่นที่1 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25 - 29 พ.ย. 2563 และเมื่อผ่านการฝึกอบบรมจะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้ทันที วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 2563 เป็นการการันตีฝีมือช่างให้ได้มาตรฐาน สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ต่อไป