ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สนพ.หนองคาย จัดทีมเชิงรุกเข้าสถานศึกษาหวังพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

26 พ.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เพื่อหารือการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านทักษะ ความสามารถของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์และด้านท่องเที่ยวและบริการ โดยมีนายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และนายวิสิทธ์กพงศ์ แสงงาม รองผู้อำนวยการ และคณะให้การต้อนรับ