ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ 13 โรงเรียน

เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัยเรียนที่เป็นลูกหลานเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการรับรู้ถึงแนวทางและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้รักความสะอาดและเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ปลอดโรค บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทผู้ผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมประเภทพาสเจอร์ไรส์และส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ภายใต้กองทุนแฟร์ฟอร์ไลฟ์พรีเมี่ยม (Fair for Life Premium Fund) นำโดย มร.ไซม่อน เดนี กรรมการผู้จัดการ ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้โรงเรียนในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญของประเทศไทยรวมทั้งหมด 13 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ โรงเรียนบ้านฉาง โรงเรียนบ้านหัวอ่าว โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนบ้านดอนไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว โรงเรียนบ้านหนองสลิด (อดุลย์ทองแพประชาสรรค์) โรงเรียนวัดท่าเรือ โรงเรียนวัดศรีดาราม โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม และโรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล)

องค์กร หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสังคมหรือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (662) 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org นอกจากนั้นยังสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี เป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศจนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น