ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ( นัดพบ CO - PAYMENT) และโครงการนัดพบแรงงานย่อย ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝึกอาชีพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินความรู้ความสามารถ
# สนใจฝึกอาชีพฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 58 หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032 470 391-3 เว็บไซต์ www.dsd.go.th/phetchaburi