ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การบินไทยรับคนไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ รวมทั้งจากจีน กลับสู่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ย 63

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทย จำนวน 8 เที่ยวบิน จากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

  1. เที่ยวบินที่ ทีจี 917 เส้นทางลอนดอน-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ จำนวน 181 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 16 ออกเดินทางจากลอนดอน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.11 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
  2. เที่ยวบินที่ ทีจี 476 เส้นทางซิดนีย์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากออสเตรเลีย จำนวน 180 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 16 ออกเดินทางจากซิดนีย์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.39 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.25 น. ในวันเดียวกัน
  3. เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทางไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 159 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 18 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.05 น. ในวันเดียวกัน
  4. เที่ยวบินที่ ทีจี 639 เส้นทางฮ่องกง-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฮ่องกง จำนวน 137 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 10 ออกเดินทางจากฮ่องกง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.01 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.51 น. ในวันเดียวกัน
  5. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทางโตเกียว(นาริตะ)-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่น จำนวน 50 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ออกเดินทางจากโตเกียว(นาริตะ) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.33 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.39 น. ในวันเดียวกัน
  6. เที่ยวบินที่ ทีจี 625 เส้นทางมะนิลา-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฟิลิปปินส์ จำนวน 37 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ออกเดินทางจากมะนิลา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.13 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.11 น. ในวันเดียวกัน
  7. เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทางไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 179 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 19 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.12 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.51 น. ในวันเดียวกัน
  8. เที่ยวบินที่ ทีจี 8105 เส้นทางกวางโจว-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 13 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 ออกเดินทางจากกวางโจว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.42 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.27 น. ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

บริษัทฯ ภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจเพื่อรับคนไทยในต่างประเทศกลับบ้าน อย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร