ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กลุ่มทรู รวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

กลุ่มทรู นำโดย นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมกับกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ สำนักงานเขตห้วยขวาง โดย นายกมล ทิพยโสตถิ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด ได้นำเจ้าหน้าที่จิตอาสาจำนวน 50 คน มาร่วมกันทำความดี รวมพลังทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณทางเดินเท้าถนนรัชดาภิเษกหน้าตึกทรู ทาวเวอร์ และคลองยายสุ่น ให้สวยงามสะอาดตายิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้แสดงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน