ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ช่อง 5 ร่วมแสดงความยินดีกับ ช่อง 7HD ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 54

พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ประกาศข่าว ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสช่อง 7HD ครบรอบ 53 ปี ก้าวสู่ปีที่ 54

โอกาสนี้ ช่อง 5 ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่ขาดแคลน รวมถึงนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีฯ โดยมี ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ช่อง 7HD

ทั้งนี้ ช่อง 5 ได้เล็งเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมตามแนวทางการดำเนินงานของ ช่อง 5 ในการเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง โดย ช่อง 5 และ ช่อง 7HD ถือเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกันเสมอมา ต่างมุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และสารประโยชน์ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง