ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สนพ.มุกดาหาร เสริมวิชาช่าง เน้นทุกคนต้องซ่อมอุปกรณ์เองได้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร(สนพ.มุกดาหาร)โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทำการสอนและฝึกทักษะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงปัตตาเลี่ยนให้กับผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขา ช่างตัดผมบุรษ (ระดับต้น)  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ในเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสามารถซ่อมบำรุงเองและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย