ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นฤมล เยือนเมืองนนท์ ยกช่างแอร์สู่ License

รมช.แรงงาน ลงพื้นที่นนทบุรี ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างแอร์ รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พร้อมมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รับฟังผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า ในวันนี้มีโอกาสมามอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคน และขอให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ดูแลตนเองและครัวครัวต่อไป ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือแรงงานทุกกลุ่มให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ยกระดับมาตรฐานฝีมือเพื่อรับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้น วันนี้จึงได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากแรงงานทั่วไปและผู้ประกอบอาชีพด้านนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการได้แล้ว ยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวมีรายได้ประมาณ 1,000-2000 บาทต่อวัน อีกทั้ง เป็นสาขาช่างที่มีความเกี่ยวเนื่องกับช่างไฟฟ้า ที่กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า เป็นสาขาอาชีพแรกที่ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้วเท่านั้น โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถนั้น ต้องผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นลำดับแรก

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า ช่างเครื่องปรับอากาศจึงเป็นสาขาอาชีพที่กำลังจะประกาศให้ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเช่นเดียวกันกับช่างไฟฟ้า ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ จึงต้องรีบมาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อีกทั้งผู้ที่ผ่านมาตรฐานแล้ว กรณีที่เข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ ยังได้รับอัตราค่าจ้างอย่างเป็นธรรมตามอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออีกด้วย ปัจจุบันมีประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้ว 83 สาขาอาชีพ เช่น ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่ต่ำกว่าวันละ 440 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 550 บาทและระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 660 บาท เป็นต้น

"หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัดและในกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ การมีหน่วยงานตั้งอยู่ในทุกพื้นที่ จะช่วยให้สามารถบริการประชาชนในการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างทั่วถึง รวมถึงการบูรณาการการทำงานทั้ง 5 เสือแรงงาน ที่ต้องทำภารกิจเกี่ยวข้องกัน ขอให้ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ" รมช.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย