กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

“กรมทะเล” สานต่อนโยบาย ทส. ร่วมจับมือ”สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า”พัฒนาระบบลาดตระเวนทางทะเล (SMART Marine Patrol)

ปัจจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยในวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2563) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล หรือ SMART Marine Patrol ณ อ่านต่อ…

พนักงานเจ้าหน้าที่ สนพ.มหาสารคาม ตรวจให้คำแนะนำสปก.ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง คือบริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด และ บริษัท ราชาพาวเวอร์ทูลล์ จำกัด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อ่านต่อ…

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2563

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) มีผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินกา อ่านต่อ…

Connaught Bar จากลอนดอน คว้ารางวัลบาร์ยอดเยี่ยมของโลก ในงานประกาศรางวัล 50 บาร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2020 ซึ่งสนับสนุนโดย Perrier

– Connaught Bar จากลอนดอน รั้งอันดับ 1 ในทำเนียบ 50 บาร์ยอดเยี่ยมของโลกประจำปี 2020 พร้อมคว้าตำแหน่งบาร์ที่ดีที่สุดในยุโรป จากการจัดอันดับซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Perrier- ทำเนียบบาร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2020 ประกอบด้วยบาร์จาก 23 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศที่ติดอันดับเป็นครั้งแรกในปีนี้จำนวน 11 ประเทศ อ่านต่อ…

สนพ.มุกดาหารเข้าประสานสถานประกอบการ

ได้มอบหมายให้ นายชริทร์ แสนศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และผู้บริหารโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อหารือความร่วมมือในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป อ่านต่อ…

พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารเข้าพบอาชีวะ

นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร (สนพ.มุกดาหาร) ได้มอบหมายให้ นายชริทร์ แสนศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อยเพื่อหารือความร่วมมือในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อ่านต่อ…

มุกดาหารจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร (สนพ.มุกดาหาร) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป เพื่อการเข้าสู่กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 28 คน ณ อ่านต่อ…

สนพ.มุกดาหารเข้าพบประสานงานชีแจงข้อกฎหมาย สถานประกอบการ

นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร (สนพ.มุกดาหาร) ได้มอบหมายให้ นางกัญญาวีร์ เป้าชัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานออกตรวจติดตามสถานประกอบการในข่ายบังคับที่ยังไม่ได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน ซึ่งในปี 2563 กำหนดให้ดำเนินการสัดส่วนร้อยละ 10 อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ กรมการข้าว งัดไม้เด็ด ประกาศรับรองข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่ กข87 หวังกระตุ้นการส่งออกข้าวไทย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ว่า ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การส่งออก โดยการเชิญโรงสี และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมร่วมกันกับผู้ปลูกข้าว โดยมีการกำหนดประเภทข้าวออกมา 5 ประเภทด้วยกัน คือ อ่านต่อ…

สนพ.กาญจนบุรี ร่วมออกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564

สนพ.กาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์การ พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564 โครงการจังหวัดกาญจนบุรีเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"โดย ผวจ.นายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ประธาน ณ อบต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา อ่านต่อ…

วว./การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามสัญญาโครงการวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม กระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรท้องถิ่น ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กระบุง

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อน ศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามสัญญาโครงการวิจัย และพัฒนา อ่านต่อ…

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 22 นครศรีธรรมราช เร่งส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพสู่โรงแรมชั้นนำ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงขั้นตอน/แนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ (มาตรา 26) ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ในสาขาพนักงานบริการส่วนหน้า ระดับ 1 พร้อมประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 เน้นป้องกัน ยับยั้ง แก้ไข และฟื้นฟู

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มักทวีความรุนแรงในช่วงเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม อ่านต่อ…

แอกซ่าประกันภัยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ชวนจิตอาสาร่วมปลูกต้นโกงกางที่บางปู จ.สมุทรปราการ

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม "พลังใจแอกซ่า ร่วมปลูกต้นโกงกาง ฟื้นฟูป่าชายเลน" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และช่วยรักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ อ่านต่อ…

รุดหน้า !! กทปส. สรุปผลการจัดสรรเงินกองทุนปี 63 กว่า 2,600 ลบ. สู่ 85 โครงการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจการใช้งาน “ต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ”

กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สรุปผลการจัดสรรเงินกองทุนปี 2563 มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท สู่ 85 โครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบการใช้งาน "ต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ" ของ อ่านต่อ…

กทม.พร้อมดูแลสุขภาพประชาชนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยถึงการส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาสุขภาพและสุขอนามัย เพื่อป้องกันเองและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ในช่วงฤดูหนาวว่า สำนักอนามัยได้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์โรคระบาดในช่วงฤดูหนาว อ่านต่อ…

สอจ.อุดรธานี จัดงาน คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563

นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด โครงการ "คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563" เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ อ่านต่อ…

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2563 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ อ่านต่อ…

วว.ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่ สู่คนไทยมีดี”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่ สู่คนไทยมีดี พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องวิสัยทัศน์ในการสนับสนุน งานพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทนักศึกษา อ่านต่อ…

วว.ต้อนรับคณะผู้นำนักศึกษาทั่วประเทศ เยี่ยมชม Shared Service ณ วว. เทคโนธานี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับคณะผู้นำนักศึกษาจากทั่วประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ จำนวนกว่า 200 คน ศึกษาดูงาน Shared Service ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) อ่านต่อ…

นฤมล ลั่น สสปท. พร้อมเดินหน้าระบบความปลอดภัยในการทำงานเพื่อแรงงานไทย

รมช.แรงงาน เผย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม แก้ไขปัญหา และสนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จัดพิธีพุทธาภิเษก “เหรียญและพระนาคปรกใบมะขาม”

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก เหรียญและพระนาคปรกใบมะขาม พระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี เนื่องในโอกาสมงคลและสร้างกุศล สมทบทุนจัดสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมการแพทย์แห่งแรกของไทย อ่านต่อ…

งาน Seafood from Chile Luncheon

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วย นายนิค ไรท์ไมเออร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ให้การต้อนรับ ฯพณฯ คริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย และ นางโรส มารี อ่านต่อ…

Seafood from Chile Luncheon

Mr. Sudhitham Chirathivat, Chairman of the Advisory Board of Central Group, together with Mr. Nick Reitmeier, Executive Vice President – Global Sourcing Retail FB Services of Central Food Retail, welcomed H.E. Mr. Christian Rehren Bargetto, Ambassador of the Republic of Chile to Thailand, and Mrs. อ่านต่อ…

สพร.18 อุดรธานี รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ระยะเวลาฝึก 3 – 8 เดือน จำนวน 8 สาขา ได้แก่ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสาขาช่างซ่อมรถยนต์สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสาขาช่างกลึงสาขาช่างแต่งผมสตรีสาขาผู้ประกอบอาหารไทยเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ อ่านต่อ…

ผ้าไทยไอริณ สวยสะกดทุกสายตา พร้อมการเปิดตัวราชินีแห่งสุขภาพ คอร์ดี้ จีแบรนด์ ในงาน “ทางสายไหม สายใยแห่งแพรพรรณ”

ผ้าไทยไอริณ จับมือราชินีแห่งสุขภาพ คอร์ดี้ จีแบรนด์ (CORDY – G BRAND) เนรมิตรันเวย์แสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพระตะบองสุดตระกานตา ในงาน "ทางสายไหม สายใยแห่งแพรพรรณ ชมรมสานใจสายใยผ้าซิ่น" โดยมี คุณอรุณี พัฒนประภาพันธุ์ และคุณพจนาพร ชื่นชมพฤกษ์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธุ์ อ่านต่อ…

พรีมูฟเฮ!!”กรมทะเล” ลงนามความร่วมมือแนวทางแก้ไขปัญหา 3 ชุมชนต้นแบบนำร่องในพื้นที่ป่าชายเลน “วราวุธ”ย้ำรัฐบาลเร่งแก้ไข ตามแนว คทช.เพื่อประชาชน

ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่รัฐบาลพยายามแก้ไข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางและเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่ได้เร่งรัดขับเคลื่อนมาโดยตลอด โดยในวันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) ณ อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม

กรมทรัพยากรน้ำได้ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 2/ 2563 ณ ห้องประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ำ โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น อ่านต่อ…

ปตท. ผนึกพันธมิตรเปิดโครงการ “สกายวอล์ค” เชื่อมโยงการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) นายนิรุฒ มณีพันธ์ อ่านต่อ…

ตลาดสี่มุมเมือง ชี้ช่องทางธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม เลือกซื้อวัตถุดิบ “ผัก” คุณภาพดี ราคายุติธรรม ชูจุดแข็งเปิดบริการตลอด 24 ชม. จบครบในที่เดียว

นางสาวปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตลาดสี่มุมเมือง ศูนย์กลางค้าส่งผักผลไม้ ครบถ้วน ราคายุติธรรม เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเผยว่า จากการขยายและปรับปรุง "ตลาดผักยุคใหม่" บนพื้นที่ 143 ไร่ ตอกย้ำการเป็นตลาดค้าส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปี 2562 อ่านต่อ…

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สัญจร 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ภาคใต้

ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "TMF POWER FUSION" กองทุนสร้างสรรค์สื่อ อ่านต่อ…

“ซือดะ” ร่วมใจรวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย” สนับสนุนงานมุสลิมไทยแฟร์ครั้งที่ 6

นายยศสรัล แต้มคงคา (ที่ 2 ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซือดะ เป็นตัวแทนในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน เข้ามอบกระเช้าของขวัญให้แก่ นายจุติ ไกรฤกษ์ (ที่ 3 ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

สพร.21ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมและปฐมนิเทศผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดพิธีเปิดฝึกอบรมและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 69 คน ประกอบด้วยสาขาช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) จำนวน 25 คนสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) จำนวน 44 คนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ อ่านต่อ…

AGC ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาวัดหนองแฟบ (ทักขิณาราม) ประจำปี 2563

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) ร่วมถวายปัจจัยงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำนวย แผนกสามัญศึกษา ณ วัดหนองแฟบ(ทักขิณาราม) โดยมี ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับทางชุมชนหนองแฟบ อ่านต่อ…

รายการพิเศษ “In Shanghai, China meets the U.S.” ตอนที่ 2 ฉายภาพบทบาทจีน-สหรัฐ เชื่อมโยงสู่อนาคต

รายงานข่าวโดย T house:ในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน (China International Import Expo – CIIE) ที่จัดขึ้นปีนี้ คุณ Zou Yue ผู้ดำเนินรายการและผู้นำทางความคิดของจีน ได้เยี่ยมชมโรงงาน Shanghai Giga ของ Tesla และท่าเรือหยางซานเฟส 4 ซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้หุ่นยนต์ในการดำเนินงาน อ่านต่อ…

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC)สนับสนุนกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในโอกาสวันออกพรรษา

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหะณะเนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ณ วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กิจกรรมดังกล่าวบริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ สนับสนุนเครื่องแต่งกายนางฟ้าและเทวดาในขบวนตักบาตรเทโวโรหณะ อ่านต่อ…

AGC Chemicals Thailand ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนมาบข่าสำนักอ้ายงอน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน กับกิจกรรมกระทงประดิษฐ์จากอาหารปลา และกิจกรรมประกวดนางนพมาศ (ผู้สูงอายุ) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี อ่านต่อ…

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ให้กับแรงงานฝีมือกลุ่มอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 คน โดยจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 และจะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 อ่านต่อ…

“TM” ทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ-ศาลตายาย ประจำปี 2563

นางสุนทรี จรรโลงบุตร (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลตายาย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กิจการรุ่งเรือง ณ บริเวณด้านหน้า อาคารจรรโลงบุตร บริษัท อ่านต่อ…

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ จับมือ “ไบโอฟาร์ม” ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มอบถุงเปี่ยมสุขให้ประชาชน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ร่วมกับ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมด้วย ข้าราชการและสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิด อ่านต่อ…

รมว. กระทรวงพาณิชย์ เปิดงานครบรอบ “SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18”

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT พร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลางงานศิลปหัตถกรรมไทยแห่งอาเซียน ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี นายพรพล เอกอรรถพร อ่านต่อ…

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดึงผู้เชี่ยวชาญ ผนึกภาครัฐ เอกชน เปิดมุมมองพัฒนางานผังเมือง รับ New Normal ในงานสัมมนา WELLNESS CITY TRANSFORMATION

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New Paradigm of Thailand City Planning "คิดใหม่ ให้เมือง" ดึงผู้เชี่ยวชาญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เปิดมุมมอง รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน อ่านต่อ…

ปศุสัตว์โชว์ผลงาน หมู-ไก่ รุ่ง ตลาดต่างประเทศอ้าแขนรับ ชูผลสำเร็จสร้างสมดุลปริมาณผลิต-บริโภค เกิดเสถียรภาพราคาช่วยเกษตรกร

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงภาพรวมการผลิตและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์สำคัญ โดยเฉพาะหมูและไก่เนื้อในช่วงที่ผ่านมาว่า ไทยถือเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในระดับโลกด้านมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) จากการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องดังกล่าว อ่านต่อ…

อบรมฟรี!!! การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things สำหรับเกษตรกร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สาขา การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things (IOT) ในชีวิตประจำวันสำหรับเกษตรกรอบรมฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายอบรมระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีผู้เข้ารับการฝึกอบรม อ่านต่อ…

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ทำนุบำรุงพระอารามหลวง พร้อมส่งมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

ทีเอ็มบีและธนชาต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวงในพระอุปถัมภ์ จังหวัดนครสวรรค์ อ่านต่อ…

โดลเช่เปียโนสตูดิโอ บาย ครูเมย์ จัดงาน เดอะ รีเฟล็กชัน เปียโน คอนเสิร์ตเปิดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถ

โดลเช่เปียโนสตูดิโอ บาย ครูเมย์ โดย นางสาวฐิติพร วงศ์วัฒนสิน จัดงาน เดอะ รีเฟล็กชัน เปียโน คอนเสิร์ต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถ พร้อมนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการขายบัตรเข้าชม มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีเด็กๆ อ่านต่อ…