ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: WPH ลงนาม MOU ความร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

          นายแพทย์ สมชาย จันทร์สว่าง (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเชน เหล่าสุนทร (ซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) (WPH) ถ่ายภาพร่วมกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี (ขวา) กรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ WPH ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อเสริมศักยภาพทางการแพทย์ระหว่างสองโรงพยาบาลและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยมาตรฐานสากล พร้อมกันนี้ ยังได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการแพทย์ ณ ศูนย์ประชุม ห้อง A-B ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก