ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TOG ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เสริมแกร่งธุรกิจ

          TOG ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เสริมแกร่งธุรกิจ เตรียมแผนขยายฐานลูกค้าใหม่สหรัฐฯ-ยุโรป หวังยอดขายเติบโตร้อยละ 7-10 ภายใน 3 ปี จากปริมาณคำสั้งซื้อเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลและเลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม
          นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG เปิดเผยถึงผลการดำเนินการประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 1,841.57 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.92 โดยมีกำไรสุทธิ 146.03 ล้านบาท (ด้วยอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.62) ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.40 จากรายได้จากการขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น
          บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่โดยเพิ่มตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 4 ตำแหน่ง ได้แก่ Chief Commercial Officer (CCO), Chief Operating Officer (COO), Chief Administrative Officer (CAO) และ Chief Financial Officer (CFO) เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานและสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั่วโลกโดยเน้นภูมิภาคสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 
          นอกจากนี้บริษัทยังประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใน 4 ตำแหน่งดังกล่าวดังนี้
          1) Mr. Lindsay Brown ในตำแหน่ง Chief Commercial Officer (CCO) รับผิดชอบการขาย การตลาดและพัฒนาธุรกิจทั่วโลก Mr. Lindsay Brown มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง General Manager EMEA ที่บริษัท Transitions Optical และ General Manager Global Key Accounts & Sales Director EMEA ที่ Hoya Vision Care
          2) นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ ในตำแหน่ง Chief Operating Officer (COO) รับผิดชอบการผลิตและการบริหารซัพพลายเชน นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลากหลายตำแหน่งทั้งด้านการผลิต วิศวกรรม งานวิจัยและพัฒนาที่ HOYA LENS THAILAND
          3) นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง ในตำแหน่ง Chief Financial Officer (CFO) รับผิดชอบการเงินและบัญชี นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชีและการเงินในธุรกิจการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม เคยดำรงตำแหน่ง Vice President – Account & Finance ที่บริษัท ล่ำสูง จำกัด (มหาชน) ก่อนร่วมงานกับ TOG
          4) นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม ในตำแหน่ง Chief Administrative Officer (CAO) รับผิดชอบการบริการลูกค้า งานทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อ ธุรการ การพัฒนาความยั่งยืน และธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมด นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม มีประสบการณ์ในธุรกิจเลนส์แว่นตา เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารการขายและการตลาด การบริหารซัพพลายเชนที่ TOG ก่อนรับตำแหน่ง CAO
          บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดโดยจะยกระดับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ความง่ายในทำธุรกิจกับคู่ค้า การตอบสนองที่เร็ว และพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก นอกเหนือจากการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก เน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สุดยอดเทคโนโลยีเลนส์โปรเกรซีฟ "ZENITH" (ซีนิธ) สำหรับผู้ที่มีปัญหาค่าสายตาสูงและซับซ้อน และเลนส์ป้องกันคลื่นแสงอันตรายและแสงสีฟ้า "BLULOC" (บลูล็อค) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการดูดซับคลื่นแสงในเนื้อวัสดุ เพิ่มเติ่มจากเลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม (Value-added Lenses) ให้แก่กลุ่มลูกค้าใหม่ภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงและกำลังเป็นที่นิยมในตลาดปัจจุบัน 
          นอกจากนี้บริษัทฯ เตรียมพิจารณาแผนขยายสายการผลิต RX AUTOMATION เฟสที่ 2 ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ เพื่อรองรับปริมาณคำสั่งซื้อเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่มลูกค้าในสหภาพยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

          เกี่ยวกับ TOG
          TOG หรือ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 475 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และผู้นำในฐานะผู้ผลิตเลนส์อิสระในระดับสากล โดย TOG เป็นบริษัทแห่งแรกของไทยที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเลนส์สายตาเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 95% ได้แก่ ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา และเอเชียแปซิฟิค ตามลำดับ และในประเทศน้อยกว่า 5% โดยผลิตตามคำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) นอกจากนี้ บริษัทฯยังจำหน่ายเลนส์สายตาภายใต้เครื่องหมายการค้า "TOG", "Excelite(R)", "ONE", "DISCOVERY", "FREEDOM", "MAXIMA", "SHADE", "ZAPHIRE", "BLULOC" และ "ZENITH" 
          ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในผลิตภัณฑ์และบริการ 4 ประเภท ได้แก่ เลนส์สายตาพลาสติก (Organic Lens), เลนส์สายตากระจก (Mineral Lens), เลนส์เฉพาะบุคคลหรือเลนส์สั่งฝนพิเศษ และบริการอื่นๆ ได้แก่ บริการตัดประกอบ (Glazing) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก, การให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง, การเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน, บริการตัดประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น รวมไปถึงสินค้าซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ เป็นต้น