ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: GCAP รับประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริต

          นายยงยุทธ ตะริโย (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต "Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption" (CAC) จาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ (ขวา) รองประธานกรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้ โดยโครงการ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชน เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดย GCAP พร้อมเดินหน้าต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชันได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและยั่งยืน