ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ – การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ