ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

น้อมใจไทยทั้งชาติถวายพระเกียรติ ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านความหมายอันลึกซึ้งของบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ธ สว่างในใจ ไทยทั้งชาติ”

          เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงถวายพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ไทย ถือเป็นเพลงสำคัญของชาติไทยที่เราคนไทยทุกคนรู้จัก และคุ้นหูกันมานานแต่ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจถึงความหมายที่ลึกซึ้งของบทเพลงอันยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมาถึงทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด "ธ สว่างในใจ ไทยทั้งชาติ" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันเพ็ญ เซ็นตระกูล ประธานฝ่ายการตัดสินในคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖ มาถอดความหมายของบทเพลงสรรเสริญพระบารมีให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี
          ทั้งนี้อาจารย์วันเพ็ญ เซ็นตระกูล ได้กล่าวว่า "เพลงสรรเสริญพระบารมีถือว่าเป็นบทเพลงสำคัญของชาติไทยสำหรับใช้เพื่อสรรเสริญพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทั้งยังเป็นที่เคารพรัก และเทิดทูนของของอาณาประชาราษฎร์ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้เราทุกคนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ดังนั้นทุกครั้งที่เราได้ยิน หรือได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขอให้เราทุกคนได้นึกว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ยืนถวายความเคารพให้กับพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์สนใจการถอดความหมายเพลงสรรเสริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยรับรู้ว่า พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวงเพื่อพสกนิกรทุกคนได้อยู่อย่างผาสุกบนแผ่นดินไทย และทุกครั้งที่ได้ยิน และร้องเพลงนี้จะรู้สึกภาคภูมิใจ เพราะเราเข้าใจความหมายก็จะซาบซึ้งไปกับบทเพลงดังกล่าวก่อให้เกิดความจงรักภักดี และปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปกป้องประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ยังหวังว่าการที่คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจความหมายของบทเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วจะช่วยเปลี่ยนจากความรัก และความจงรักภักดีให้กลายเป็นพลังในการดำเนินชีวิตสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี" 
          พบกับการถอดความหมายของบทเพลงสรรเสริญพระบารมี จาก อาจารย์วันเพ็ญ เซ็นตระกูล ชุด " ธ สว่างในใจ ไทยทั้งชาติ" โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงภาพยนตร์ ไอคอน ซีเนคอนิค (ICON CINECONIC) ชั้น ๖ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งประวัติความเป็นมาของบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งยังจัดให้มีจุดลงนามถวายพระพร ไว้ให้บริการประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนาม พร้อมรับชมภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำนวน ๑๕๖ สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
          เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมชมภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด "ธ สว่างในใจ ไทยทั้งชาติ" วันที่๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ ไอคอน ซีเนคอนิค (ICON CINECONIC) ชั้น ๖ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม