ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สศร – บ่มเพาะนักเขียนรุ่นที่ 5

          สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม นำผู้เข้ารับการอบรมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ 5 ปี 2562เยี่ยมชมบ้านนักเขียน นามปากกา ลาว คำหอม หรือ คำสิงห์ ศรีนอก ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2535 และ ชาติ กอบจิตติ ศิลปินศิลปาธรและศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2547 ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาทักษะการเขียน นำไปสู่การค้นพบแนวทางของตนเอง และการเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต