ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

‘แทรเวิล อิมแพ็คท์ นิวส์ไวร์’ จัดงานฟอรั่ม ส่องกล้องท่องเที่ยวไทย ‘อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต’

          "แทรเวิล อิมแพ็คท์ นิวส์ไวร์" จัดงานประชุมในหัวข้อ "การท่องเที่ยวไทย หนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยวโลก" เพื่อแสดงความคิดเห็น และสะท้อนภาพการเติบโตการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในโอกาสครบรอบ 60 ปีการท่องเที่ยวไทย
          มร.อิมเทียส มุคบิล บรรณาธิการบริหาร แทรเวิล อิมแพ็คท์ นิวส์ไวร์ ในฐานะผู้นำการบรรยายและผู้จัดการประชุม กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างงานในอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยมี 2 องค์กรหลัก คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของไทย ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้า
          ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการท่องเที่ยวไทยที่จะมาถึงในปี 2563 "แทรเวิล อิมแพ็คท์ นิวส์ไวร์" ได้เตรียมจัดการประชุมในหัวข้อดังกล่าว เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็น และสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงทิศทางในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสอดรับกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมผู้สูงวัย "ageing industry" ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
          ขณะที่เนื้อหาสาระการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยตั้งแต่ปี 2524 ซึ่งถูกเก็บบันทึกไว้และหาดูค่อนข้างยากในปัจจุบัน โดยจะมาเปิดเผยผ่านการนำเสนอในรูปแบบของรายงาน, การศึกษา และบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และระดับโลก
          มร.อิมเทียส ยังกล่าวว่า การประชุมจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่มีผู้สนับสนุน และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งต่างกับการประชุมและงานสัมมนาที่เป็นทางการอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์การดำเนินงานของภาครัฐ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
          สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย, ผู้บริหารด้านการเดินทางและท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (โดยเฉพาะผู้ที่พึ่งเข้ามาพำนักในประเทศไทย), นักลงทุน, นักการทูต, ข้าราชการพลเรือน, เจ้าหน้าที่องค์กรสหประชาชาติ, ผู้แทนองค์กรพหุภาคี, ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด และสมาชิกหอการค้า
          "การประชุมนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา โดยเฉพาะรัฐ จังหวัด และเมืองต่างๆ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้ความสำเร็จและความล้มเหลวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการท่องเที่ยวไทย" มร.อิมเทียส กล่าว
          การประชุมนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีที่นั่งจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมสามารถแสดงความจำนงได้ที่ทางอีเมล imtiaz@travel-impact-newswire.com ส่งถึง มร.อิมเทียส มุคบิล เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม